Перейти до змісту

Видалення моїх заявок з кошика

Опис

За допомогою цього методу можна остаточно(без можливості відновлення) видалити з кошика кілька власних заявок з вантажів і транспорту для поточного користувача.

Структура URL

POST /v2/proposals/my/basket/delete

Список параметрів

Назва Опис Тип передачі параметра Обов'язковий(+)/За замовчуванням(значення)
language Мова локалізації. Опис використання. Query string parameter ru
cargoIds Масив ідентифікаторів заявок з вантажу. Request body parameter []
lorryIds Масив ідентифікаторів заявок з транспорту. Request body parameter []

Результат

Структура "Відповідь на запит видалення декількох своїх заявок".

Зразок запиту

curl -X POST -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: 3WQ1EQ465C4005000130" -d "{\"cargoIds\":[1,2,350202821],\"lorryIds\":[4,5,350202610]}" "https://api.lardi-trans.com/v2/proposals/my/basket/delete"

Зразок відповіді

JSON
{
  "cargoes": {
    "errors": [
      {
        "id": 1,
        "message": "заявка не найдена",
        "errorCode": 7
      },
      {
        "id": 2,
        "message": "заявка не найдена",
        "errorCode": 7
      }
    ],
    "success": [
      350202821
    ]
  },
  "lorries": {
    "errors": [
      {
        "id": 4,
        "message": "заявка не найдена",
        "errorCode": 7
      },
      {
        "id": 5,
        "message": "заявка не найдена",
        "errorCode": 7
      }
    ],
    "success": [
      350202610
    ]
  }
}