Перейти до змісту

Довідник "Одиниці оплати"

Опис

Отримання одиниць оплати.

Структура URL

GET /v2/references/payment/units

Список параметрів

Назва Опис Тип передачі параметра Обов'язковий(+)/За замовчуванням(значення)
language Мова локалізації. Опис використання. Query string parameter ru
ids Додаткові параметри фільтрації. Query string parameter

Результат

Масив структур "Базовий елемент довідника".

Зразок запиту

curl -X GET -H "Accept: application/json" -H "Authorization: 3WQ1EQ465C4005000130" "https://api.lardi-trans.com/v2/references/payment/units?ids=2,4"

Зразок відповіді

JSON
[
  {
    "id": 2,
    "name": "км"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "т"
  }
]