Перейти до змісту

Додаткова фільтрація за ідентифікаторами

Опис

При отриманні довідників можна використовувати додатковий параметр ids, щоб в масиві відповіді залишилися тільки елементи довідника, чиї ідентифікатори були згадані в рядку запиту.

Примітки:

Структура URL

GET /v2/path/to/some/reference?ids=1&ids=2&ids=5
# або
GET /v2/path/to/some/reference?ids=1,2,5

# для довідника країн
GET /v2/references/countries?signs=TZ&signs=JP
# або
GET /v2/references/countries?signs=TZ,JP

Зразки запиту і відповіді.

Для довідника "Області"

Запит

curl -X GET -H "Accept: application/json" -H "Authorization: 3WQ1EQ465C4005000130" "https://api.lardi-trans.com/v2/references/areas?ids=16,17,19" 

Відповідь

[
  {
    "id": 16,
    "name": "Волынская обл.",
    "countrySign": "UA",
    "regionId": 4
  },
  {
    "id": 17,
    "name": "Днепропетровская обл.",
    "countrySign": "UA",
    "regionId": 2
  },
  {
    "id": 19,
    "name": "Житомирская обл.",
    "countrySign": "UA",
    "regionId": 6
  }
]
Для довідника "Країни"

Запит

curl -X GET -H "Accept: application/json" -H "Authorization: 3WQ1EQ465C4005000130" "https://api.lardi-trans.com/v2/references/countries?signs=JP,TZ" 

Відповідь

[
  {
    "sign": "TZ",
    "name": "Танзания"
  },
  {
    "sign": "JP",
    "name": "Япония"
  }
]